ROSA PUIG Fotografia
EXPOS | EXHIBITIONS / FINEART Igualada 2017
serie "Interiors"
Jokin Uriarte. Bilbao
Transformista
©Rosa Puig_Barcelona 2016

FINEART Igualada 2017 -Museu de la Pell-
 
Personatges d’àmbits diferents, gairabé tots del món artístic. El vincle amb ells ha estat casual, circumstància que en ocasions utilitzo per fer retrats amb persones que m’atrauen a simple vista i que convido per concretar una improvisada sessió fotogràfica, que deriva en noves linees de projectes. La sèrie que es presenta a FineArt, és una selecció d’imatges recents creades a Barcelona i Paris.
 
ROSA PUIG-TORRES FOTOGRAFIA - TODAS LAS IMÁGENES ©